.

BRG Kings Island Golf Resort
Sân Golf tốt nhất Việt Nam 2014 - 2015
Tạp chí Asia Golf Magazine

BRG Kings Island Golf Resort
Địa chỉ: Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam.
Tel:(+84 4) 3368 6555   Fax:(+84 4) 3368 6606   Email: sales@brgkingsislandgolf.vn   Website: brgkingsislandgolf.vn
BRG Kings Island Golf Resort © 2012-2016 All right reserved